Assemblea 2024

El dissabte 27 al local del Sortidor es va celebrar la assembla 2024, un total de 6 membres de la junta i 13 socis assistents, una assistència enguany força reduïda

Es van tractar els següents punts:

1.- Valoració de la participació

Es va incrementar lleugerament respecte l’any 2022, si be hi ha grups que han augmentat (llebrers i grup A), altres com B22 s’han reduït. Ara mateix el grup més gran del club es el grup A. També es constata que hi ha una major participació a les sortides i menys socis que paguen la quota sense sortir

El nombre de socis es manté estable, on les baixes i les altes es van contrarestant

2.- Balanç econòmic

S’han reduït despeses, sobre tot per la banda del enviament de butlletins que enguany no s’ha fet l’enviament postal, i la reducció de tirada. El balanç ha estat uns 100 euros positiu. S’ha estalviat en l’autobús de la especial que no es va fer servir, i es van ingressar 174  euros a la rifa de final de temporada que va ajudar a posar en positiu el pressupost. Les despeses en subvenció de esmorzars augmenta degut a la major participació dels socis, i el regal enguany (uns maniguets del club) ha estat molt més important.

3.- Pressupost 2024

El pressupost es continuista, es mantenen les despeses fixes (esperem reduir una mica les despeses bancaries), i es faran els dos esmorzars de inici i fi de temporada, i es subvencionarà el dinar de final de temporada, tot i que si l’obren a temps s’intentarà tornar a la “Fonda del Port” que encara que sigui una mica més cara, a la gent li agrada més

  1. Canvi de Compte Corrent

Degut a les condicions actuals, es canvia el compte del club a un compte de Caixa Guissona. Durant un temps que s’intentarà sigui el més breu possible, conviuran els dos comptes. També s’estudiarà la viabilitat de usar Bizum al nou compte per facilitar el pagament al club

La quota de soci enguany es continuarà demanant al soci que faci l’ingrés al nou compte ES9731400001910017594900 que serà de Caixa Guissona. Per la gent que no hagi fet l’ingrés enguany es farà la domiciliació com s’ha fet altres anys prometent fer-ho durant la primavera ja que l’any passat per motius tècnics es va fer molt tard. Per les properes temporades segons funcioni el cobrament del banc es valorarà el sistema de pagament més òptim.

5.- Sortida conjunta de desembre

Serà la única  sortida conjunta proposada per tots els grups. Es planteja un format 12 campanades com es va testejar l’any 2023 amb un recorregut circular de  4,5 km i 74 metres de desnivell. La idea es que sigui accessible a tots els socis del més veterà al més jove, per tant es podrien fer les 12 voltes o segons les ganes i força un nombre menor. Es farà coincidir amb la marató de TV3 i el club i cada participant farà una donació voluntària

Degut al alt debat generat per la sortida, es s’ha de valorar i per la junta i els capitans el format a establir final i la seva viabilitat

6.- Es proposa fer una acció formativa sobre Primers Auxilis i Seguretat Vial

Es passarà a debatre als grups per veure l’interès que desperten cadascuna de les dues accions a realitzar i la manera

Es reclama al mateix temps per part d’alguns socis el compliment de les normes de circulació bàsiques - respecte dels semàfors, no fer servir el telèfon mòbil quan es circula, respectar la circulació en grup a la carretera a màxim dos ciclistes en paral·lel.

7.- Tendència del Butlletí

En l’actualitat es fan uns 50 butlletins impresos, s’analitzarà els que sobre de cara tirada per mirar d’ajustar-ho al màxim

Es fa una crida per part de la junta per tal d’animar a tots els socis a participar en el butlletí, be sigui amb la redacció d’algun article per alguna sortida especial, per la trobada d’algun personatge il·lustre del ciclisme, per la visita a llocs especials o mítics del nostre esport, o per qualsevol cosa que se’ls hi acudeixi.

8.- Roba i preus

La roba enguany incrementarà els preus entre un 2% i un 5%, es valora el fet de fer alguns descomptes per la compra de pack de roba (tipus culot + mallot)

També s’informa que ja està preparat per fer les lletres en majúscula tal i com es va demanar en l’anterior assemblea

9.- Precs i preguntes

- Es fa per part de Tolo Rodriguez una proposta d’establir mecanismes de captació del ciclisme femení per mirar d’atreure aquest ciclista potencial que a dia d’avui usa altres mecanismes per agrupar-se en les sortides que fan

- Tolo Rodríguez també fa una proposta de crear un grups de WhatsApp general de tot el club, el president Cristian respon que valorarà la utilització de la nova fórmula de WhatsApp de les comunitats que es pot adaptar a aquest tipus de necessitats

 - Antonio Rodríguez planteja la possibilitat de avançar els esmorzars i qui vulgui fer més kilòmetres augmentar les opcionals de les tornades després dels esmorzars. Es comenta que es complicat degut a les noves dinàmiques actuals tot i que es te en compte