En aquesta plana penjarem diferent documentació d'interès per poder-la descarregar

Full de Inscripció al club

Reglament d'excursionisme

Estatuts

Certificat compliment de la Llei de Protecció de Dades