Acabem de superar la mesura de més de 1500 ports a la web!!!

Amb les últimes mesures al Ripollès i Alt Urgell, per fi s'ha superat la fita de les 1500 mesures. Totes les mesures estan a la web, al apartat de ports: https://acmontjuic.org/ports/por_ports.php 

A dia d'avui la repartició de ports es:

- 696 mesures a Catalunya

- 206 mesures a la resta del Estat Espanyol

- 30 mesures al país veí d'Andorra

- 228 mesures a França

- 152 mesures a Itàlia

- 48 mesures a Suïssa

I la resta ja un nombre menor a paisos tant diversos com Anglaterra, Alemània, Polònia, República Txeca, Bélgica, Holanda...